Menu

0

0.00 €

  • Domov
  • Obchodné podmienky internetového obchodu

Obchodné podmienky internetového obchodu

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nákup v internetovom obchode www.deltakomfort.com môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Predávajúci: Delta Komfort s.r.o., so sídlom Štúrova 3965/31, Kolárovo 946 03, IČO: 45629153, DIČ: 2023062800, IČDPH: SK2023062800, Bankové spojenie: TATRA BANKA Slovensko,  IBAN: SK96 1100 0000 0029 4208 8025, SWIFT: TATRSKBX,ČESKÁ REPUBLIKA MENA ÚČTU : CZK FIO BANKA2502067028/2010 IBAN: SK89 8330 0000 0025 0206 7028 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX.
Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.deltakomfort.com

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.deltakomfort.com

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@deltakomfort.com , telefonicky na tel. čísle +421 905 253 738 ).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií..

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu pre doručenie tovaru, telefonické číslo a email, presný názov tovaru, počet kusov z každej položky tovaru, átum vystavenia objednávky, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru.
Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: IČO a SK DIČ spoločnosti, kontaktnú osobu a telefón, fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Zrušenie objednávky:
Objednávku môže kupujúci zrušiť nasledovnými spôsobmi:
1. Telefonicky na čísle +421 905 253 738.
2. E-mailom na info@deltakomfort.com.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: bankovým prevodom (predfaktúra), kuriérnou dobierkou na adresu s GLS alebo v zásielkovni Packeta. Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.deltakomfort.com.Objednaný tovar uhradza kupujúci v mene daného štátu./Slovensko – EUR,Česká republika – CZK a Maďarsko – HUF

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom GLS zásielkovou službou (kuriérom) alebo zásielkovni Packeta na celom území SR a Českej republike a Maďarsku.

Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom,proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne na požiadanie u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný tovar zaslať na adresu predávajúceho spolu s reklamačným protokolom. Reklamačný protokol musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, popis závady a ako sa prejavuje. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu. Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Tovar, ktorý nebude obsahovať reklamačný protokol s vyplnenými náležitosťami /kontakt, popis závady/ , nebude obsahovať kópiu nákupného dokladu a záručný list, nebude považovaný za reklamáciu a bude odoslaný späť.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR a EU.

Vyberte si peniaze
EUR Euro